Associate Expert International Labour Organisation

Associate Expert International Labour Organisation 1992 – 1998

De International Labour Organisation (een van de gespecialiseerde VN-organisaties) werkt sinds 1919 aan sociale rechtvaardigheid in de wereld door het maken van internationale afspraken (conventies) en het uitvoeren van projecten. Ik was hier gedetacheerd via het assistent-deskundigen programma van het ministerie van Buitenlandse zaken dat net afgestudeerde academici de kans biedt om werkervaring op te doen. Ik heb aan drie projecten bijgedragen:

  • Ontwikkelen, testen en vervaardigen van nationale trainers’ manuals t.b.v. het project “Cooperative Entrepreneurship” op de Filippijnen. De door mij opgezette nationale pool van trainers en schrijvers is na het project doorgegaan met het doorontwikkelen en herdrukken van de manuals.
  • Coördineren Gender Training Programme vanuit hoofdkantoor in Geneve t.b.v. regionale kantoren en projecten. ILO-vertegenwoordiging bij de VN-Wereldvrouwenconferentie in Beijing (1995). Evalueren van het project “cooperative entrepreneurship for indiginous people in India en de Filippijnen).
  • Schrijven van onderzoeksprogramma naar access to credit for women bij de Social Finance Unit.