Gesprekspartner

Het leuke van mijn werk is dat het vaak dezelfde thema’s zijn die je in steeds andere gedaanten weer tegenkomt. Zo kom ik een paar keer per jaar weer tot de schokkende conclusie dat ‘alles’ communicatie is. En dat, zoals we allemaal donders goed weten maar soms vergeten, communicatie alleen maar slaagt en tot resultaten leidt als deze werkelijk en oprecht tweezijdig is. Niet alleen braaf uitwisselen van berichten, maar echt luisteren en echt spreken. Logisch toch? Zo is het.

Mijn recente aha! moment kreeg ik toen we bij Aedes in verhitte discussies verwikkeld waren over onze nieuwe positionering. Willen we nou meer bekend staan als een lobbyist of als een gesprekspartner? Het leverde eindeloze kip < – > ei redeneringen op. Maar ook hier was de conclusie: je kunt alleen maar resultaat boeken als lobbyist als je werkelijk in gesprek bent met je partners. Als je slechts roept waar je zelf voor staat neemt de gun factor evenredig af. Wat heb ik toch een leuk vak om telkens weer verrast te worden door dezelfde inzichten!

Marjolein Nagel, 10 december 2011

Ik houd me aanbevolen voor reacties en suggesties, zowel voor de site als dit weblog.Mail of bel.