Hoofd afdeling Communicatie Provincie Utrecht

Hoofd afdeling Communicatie Provincie Utrecht2005 –2008

De provincie Utrecht is de oudste en kleinste provincie van Nederland. De bevolking is in vergelijking met andere provincies jong en hoogopgeleid. Het is goed toeven in Utrecht vanwege de prachtige omgeving en de mooie historische steden. Het rechtstreeks gekozen democratische bestuur richt zich op het inrichten van de openbare ruimte, met aandacht voor het groen en voldoende woonruimte en werkgelegenheid voor de inwoners.

Ik heb mij gericht op het doorontwikkelen van de recent gereorganiseerde afdeling Communicatie (26fte). Met name het professionaliseren van de project- en bestuurscommunicatie en het stroomlijnen van werkprocessen vroegen de aandacht. Resultaat was onder andere een flexibel inzetbare communicatiepool voor de ondersteuning van projecten, een groep senior adviseurs specifiek toegerust op de externe communicatie van het bestuur. en een centrale redactie voor alle eigen communicatiemiddelen.

Onder mijn leiding is het nieuwe Communicatiebeleid voor de periode 2007-2011 ontwikkeld, gericht op het vergroten van de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de provincie en de publiekscampagnes in het kader van de provinciale statenverkiezingen 2007.
Ik heb de grote reorganisatie (‘kanteling’) van de ambtelijke organisatie communicatief begeleid en het cultuurprogramma helpen ontwikkelen, evenals het programma “de klantgerichte provincie” ( met onder andere de inrichting van een klantencontactcentrum) en de ontwikkeling van een langetermijnstrategie (‘Staat van Utrecht 2040’) voor de provincie.

Verder was ik woordvoerder en adviseur van het college van Gedeputeerde Staten en de Directie en verantwoordelijk voor het onderhouden van relevante externe netwerken en public affairs. In dat kader heb ik bemoeienis gehad met o.a. een bestuurscrisis in de Jeugdzorg, de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord/ collegeprogramma 2007-2011, de invoering van Agenda Vitaal Platteland en het programma voor de herdenking van De Vrede van Utrecht in 2013 en de viering van Nationale Bevrijdingsdag in 2007.