Interim manager Belastingdienst, Centrum voor Kennis en Communicatie

Interim manager Belastingdienst, Centrum voor Kennis en Communicatiejuli 2008 – april 2009

Ik gaf leiding aan het team dat alle directe publiekscommunicatie van de Belastingdienst verzorgt (internetsite, brieven, formulieren en dergelijke)
en heb de professionalisering en verbetering van de teamprestaties in
gang gezet. Een belangrijk project van het team was het herschrijven van
alle publieksteksten, waardoor ze niet alleen “makkelijker”, maar ook
meer invoelend zijn en meer aansluiten bij de beleving en situatie
van de ontvanger.