Verse overheid

Is de naam van een bureau dat ik toevallig tegenkwam op internet. De mensen achter dit bureau dragen bij aan de ontwikkeling van overheid 2.0 door informatie en kennis te delen en innovatieve ideeën te verspreiden. 2.0 verwijst naar de nieuwe generatie website die meer als platform dient om door gebruikers en bezoekers van betekenisvolle informatie te worden voorzien, dan een van overheidswege gevulde bak informatie.

Dit weblog heeft verder niets met bovenstaand bureau van doen, maar wel met de prachtige naam die ze gekozen hebben. Verse overheid is wat we in Maarssen zoeken, niet alleen een vers ambtelijk apparaat, maar vooral een verse en frisse bestuurscultuur. De afgelopen weken is een dappere stap gezet om met de oude gesloten ons-kent-ons cultuur te breken, door een kritisch rapport over het huidig functioneren van de organisatie openbaar te maken. Er is een eerste stap gezet in het moderniseren en professionaliseren van het totale gemeentelijk functioneren. En overheid 2.0 zal hier zeker een rol in spelen, al was het maar omdat we vandaag de keuze gemaakt hebben voor een wervingscampagne waarin ambtenaren van de 2.0 generatie een hoofdrol spelen.

Marjolein Nagel, 22 juli 2009

Volgende keer verder

Ik houd me aanbevolen voor reacties en suggesties, zowel voor de site als dit weblog. Mail of bel.