Op de kaart

Een jaar na mijn laatste blog, kan ik niet anders zeggen dan dat Aedes op de kaart staat. Een roerig jaar, waarin woningcorporaties onder vuur lagen, maar waarin ook diverse lichtpuntjes te zien waren. Zoals een nationaal woonakkoord onder de noemer Wonen 4.0 waarin alle partijen die ertoe doen op de woningmarkt met elkaar een lange termijn plan ontvouwen voor een integrale aanpak van zowel huur- als koopmarkt. Dit plan werd zelfs vergeleken met het akkoord van Wassenaar, dat in 1982 voorzag in afspraken tussen werkgevers, werknemers en de overheid over loonmatiging en arbeidstijdverkorting, om economie en arbeidsmarkt een impuls te geven.

Dat het vernieuwde Aedes inmiddels op de kaart staat is natuurlijk niet mijn verdienste. Wel dat we een kansrijke positionering gekozen hebben: nl. die van gezaghebbende gesprekspartner op de woningmarkt. Dit jaar zat vol met gebeurtenissen en optredens die het bewijs bij deze belofte lieten zien. Dat geeft een kick. Volgend jaar kijken of hetzelfde kan lukken voor de corporatiesector als geheel. Natuurlijk samen met onze leden.

Marjolein Nagel, 22 december 2012

Ik houd me aanbevolen voor reacties en suggesties, zowel voor de site als dit weblog. Mail of bel.