Mentor opleiding Senior Communicatieadviseur Overheid – Van der Hilst communicatie

Mentor opleiding Senior Communicatieadviseur Overheid Van der Hilst communicatieSeptember 2010 – heden

Als mentor coördineer ik de beroepsopleiding die Van der Hilst speciaal voor communicatieadviseurs van de vier grote gemeenten en 100.000+ gemeenten heeft ontwikkeld. Het is een volwaardige opleiding tot senior communicatieadviseur. De deelnemers en docenten brengen casuïstiek in uit eigen ervaring bij de overheid. Naast de vaste onderwerpen uit de C-opleiding krijgen public branding en de interactie tussen burgers en bestuur speciale aandacht.

Projectleider rondetafelgesprekken Europees landbouwbeleid

Projectleider rondetafelgesprekken  Europees landbouwbeleidseptember 2008 – januari 2009

De Europese Commissie gaat het gemeenschappelijke landbouwbeleid moderniseren en vereenvoudigen. De minister van LNV wil in gesprek met direct betrokken de betekenis van het nieuwe landbouwbeleid bespreken én om kansen voor de invulling ervan in Nederland te identificeren. Samen met drie partners verzorgde ik onder de noemer Sprekend Platteland de aanpak en organisatie van twaalf rondetafelgesprekken met agrariërs, natuurbeheerders, landgoedeigenaren, plattelands-bewoners en andere belanghebbenden.

Freelance Projectadviseur voor o.a. WHO, SNV, Guinee Bissau

1989-1992

Als partner meegegaan naar Guinee Bissau, waar ik een aantal freelance opdrachten heb gedaan:

  • Ontwikkelen en uitvoeren bijscholingscursus lokale voorlichtsters in een watersanitatie-project van de SNV.
  • Begeleiden redactie radioprogramma Antena Saude i.z.
    Aids-voorlichting en Organiseren van nationale conferentie over
    Aids-voorlichting voor de Wereld Gezondheids Organisatie.

Associate Expert International Labour Organisation

Associate Expert International Labour Organisation 1992 – 1998

De International Labour Organisation (een van de gespecialiseerde VN-organisaties) werkt sinds 1919 aan sociale rechtvaardigheid in de wereld door het maken van internationale afspraken (conventies) en het uitvoeren van projecten. Ik was hier gedetacheerd via het assistent-deskundigen programma van het ministerie van Buitenlandse zaken dat net afgestudeerde academici de kans biedt om werkervaring op te doen. Ik heb aan drie projecten bijgedragen:

  • Ontwikkelen, testen en vervaardigen van nationale trainers’ manuals t.b.v. het project “Cooperative Entrepreneurship” op de Filippijnen. De door mij opgezette nationale pool van trainers en schrijvers is na het project doorgegaan met het doorontwikkelen en herdrukken van de manuals.
  • Coördineren Gender Training Programme vanuit hoofdkantoor in Geneve t.b.v. regionale kantoren en projecten. ILO-vertegenwoordiging bij de VN-Wereldvrouwenconferentie in Beijing (1995). Evalueren van het project “cooperative entrepreneurship for indiginous people in India en de Filippijnen).
  • Schrijven van onderzoeksprogramma naar access to credit for women bij de Social Finance Unit.