Plastic woorden

Dat zijn woorden als ‘transparant’, ‘duurzaam’, ‘participatie’ en sinds kort ook ‘accountability’. Het zijn woorden met een hoog ‘feel good’ gehalte, waar iedereen voor is zonder dat duidelijk en concreet is waar men dan voor is. Hiermee opende Noelle Aarts, hoogleraar communicatiewetenschap het congres “I am accountable” dat Wageningen Universiteit samen met Logeion organiseerde.

Communicatieprofessionals op zoek naar de afrekenbaarheid van hun vak. Is dat wel wijs vroeg Paul Schnabel zich af: “ik hoor een arts ook niet zeggen “I am accountable”. Die zal eerder zeggen: “we doen ons uiterste best”. Of zou het meer moeten gaan over het inzichtelijk maken van onze afwegingen en keuzes. Dus niet zozeer verantwoording afleggen als wel inzicht geven in onze overwegingen en besluiten.

Het voorbeeld van Alex Sheerazi over de communicatie rond de aanleg van Noord-Zuidlijn gaf mooi aan dat je ook intuïtief en organisch te werk kunt gaan in het behalen van zichtbare communicatieresultaten. Door zijn verhaal te larderen met veel beeldmateriaal (grafieken, foto’s, metaforen bij de kernwaarden) maakte hij zijn werk, werkwijze en resultaten letterlijk inzichtelijk. Mijn conclusie: geen plastic woorden en ook niet de cijfertjes, maar de bijbehorende plaatjes helpen ons werk zichtbaar te maken.

Marjolein Nagel, 21 april 2011

Ik houd me aanbevolen voor reacties en suggesties, zowel voor de site als dit weblog. Mail of bel.