Goed begin

Het gaat goed met de firma Nagel. De Belastingdienst heeft gevraagd of ik nog wat langer wil blijven. Dat doe ik met plezier, zodat mijn opvolger straks in een redelijk opgemaakt bed terecht komt. Ook de afronding van de rondetafelgesprekken over het Europese Lanbouwbeleid komt in zicht. Vrijdag ons rapport ingeleverd. We zijn trots en voldaan; onze opdrachtgever vast en zeker ook. Het was echt kicken om met drie zulke professionele en geïnspireerde mannen te werken. Marcel Brosens, Bernard Heijdeman en Gerko Hopster: op naar de volgende samenwerking! Een goed begin is ook het regelmatiger bijhouden van mijn weblog. Volgende keer meer wederwaardigheden.

Marjolein Nagel, 19 januari 2009

Volgende keer verder
Ik houd me aanbevolen voor reacties en suggesties, zowel voor de site als dit weblog. Mail of bel.