Hoofd Communicatie Dienst SZW Gemeente Den Haag

Hoofd Communicatie Dienst SZW Gemeente Den Haag2001-2005

De dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten helpt mensen die (tijdelijk) geen werk of inkomen hebben met het vinden van een passende opstap naar werk, een uitkering, schuldhulpverlening en inburgering. In 2001 werd de algemeen directeur gekozen tot Overheidsmanager van het Jaar.

Mijn opdracht was het verder professionaliseren van de afdeling Communicatie (11 fte) en het vergroten van de pro-activiteit en klantgerichte houding van de medewerkers. Ik adviseerde de wethouder Sociale Zaken en directieleden bij de in en externe communicatie en onderhield de contacten met landelijke, locale en vakpers.
Ik heb een aantal grote, strategische projecten begeleid, zoals het doorontwikkelen van de advies- en informatiepunten in de stad, opzetten en uitvoeren van de voorlichtingscampagne voor Haagse minima en de invoering van de nieuwe Bijstandswet. Verder verzorgde ik presentaties en werkbezoeken t.b.v. diverse (internationale) gezelschappen en zijn onder mijn leiding diverse symposia en publieksdebatten (o.a. bij de introductie van het nieuwe Inburgeringscertificaat) georganiseerd.

In de Gemeentelijke VoorlichtingsRaad heb ik een bijdrage geleverd aan het gemeentelijke communicatiebeleid de opzet van de citymarketing en de ontwikkeling van het draaiboek crisiscommunicatie, als Coördinator van het Actiecentrum.