Hoofd Communicatie Aedes vereniging van woningcorporaties

Aedes vereniging van woningcorporatiesApril 2011 – heden

Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. De 436 leden en geassocieerden van Aedes werken aan duurzaam en betaalbaar wonen in leefbare buurten en woonkernen. Woningcorporaties zorgen dat ruim 2,4 miljoen huishoudens goed wonen. Aedes maakt zich sterk voor de condities waaronder corporaties als maatschappelijke ondernemingen hun werk kunnen doen. Aedes geeft voorlichting en informatie en initieert onderzoek en productontwikkeling.

Aedes is ook de werkgeversvereniging van de corporatiebranche waarin ruim 28.000 werknemers dagelijks werken aan goed wonen.

Om woningcorporaties voldoende ruimte te geven om hieraan te kunnen werken, worden hun belangen zo goed mogelijk vertegenwoordigd door de branchevereniging. Aedes is dan ook regelmatig aanwezig in politiek Den Haag en is voortdurend in gesprek met organisaties die veel met het werk van corporaties en hun klanten te maken hebben.

Aedes wil de komende tijd nog sterker inzetten op de belangenbehartiging voor haar leden. Ook moet er op de kosten voor de werkorganisatie bespaard worden en verhuist het hoofdkantoor naar Den Haag. Het communicatief begeleiden van deze veranderingen, in combinatie met het leiding geven aan de afdeling communicatie en het helpen versterken van het draagvlak voor de corporatiesector is mijn opdracht voor de komende periode.